Bhajans by Swami Vinirmuktananda

Bhajan 1:Ramakrishna Hriday Nath

Bhajan 2: Keho Nahi Jar

Bhajan 3:Sri Ram Bhajo dukh me sukh me

Bhajan 4:Hari Bina Tero Kon Sahay

Bhajan 5:Jagat Mein Jhooti Dekhi Preet

Bhajan 6: Gaurang Ardhang

Bhajan 7: Udho Karman Ki Gati Nyari

Bhajan 8: Shankari Charane

You can download from here (By Right Click and Save As):

 • 01 GITA CHAPTER 1.mp3
 • Bhajan 1:Ramakrishna Hriday Nath
 • Bhajan 2: Keho Nahi Jar
 • Bhajan 3:Sri Ram Bhajo dukh me sukh me
 • Bhajan 4:Hari Bina Tero Kon Sahay
 • Bhajan 5:Jagat Mein Jhooti Dekhi Preet
 • Bhajan 6: Gaurang Ardhang
 • Bhajan 7: Udho Karman Ki Gati Nyari
 • Bhajan 8: Shankari Charane
 • Bhagvad Gita Chanting (MP3)

  Bhagvad Gita Chanting by Swami Devrupananda

  GITA MAHATMYAM

  GITA CHAPTER 1

  GITA CHAPTER 2

  GITA CHAPTER 3

  GITA CHAPTER 4

  GITA CHAPTER 5

  GITA CHAPTER 6

  GITA CHAPTER 7

  GITA CHAPTER 8

  GITA CHAPTER 9

  GITA CHAPTER 10

  GITA CHAPTER 11

  GITA CHAPTER 12

  GITA CHAPTER 13

  GITA CHAPTER 14

  GITA CHAPTER 15

  GITA CHAPTER 16

  GITA CHAPTER 17

  GITA CHAPTER 18

  You can download from here (By Right Click and Save As):

 • 01 GITA CHAPTER 1.mp3
 • 02 GITA CHAPTER 2.mp3
 • 03 GITA CHAPTER 3.mp3
 • 04 GITA CHAPTER 4.mp3
 • 05 GITA CHAPTER 5.mp3
 • 06 GITA CHAPTER 6.mp3
 • 07 GITA CHAPTER 7.mp3
 • 08 GITA CHAPTER 8.mp3
 • 09 GITA CHAPTER 9.mp3
 • 10 GITA CHAPTER 10.mp3
 • 11 GITA CHAPTER 11.mp3
 • 12 GITA CHAPTER 12.mp3
 • 13 GITA CHAPTER 13.mp3
 • 14 GITA CHAPTER 14.mp3
 • 15 GITA CHAPTER 15.mp3
 • 16 GITA CHAPTER 16.mp3
 • 17 GITA CHAPTER 17.mp3
 • 18 GITA CHAPTER 18.mp3
 • 19 GITA MAHATMYAM.mp3
 • Bhajans: Sri Ram Aradhana – Swami Purushottamananda (Hindi and Sanskrit)

  Raghvam Karunakaram by Swami Purushottamananda

  Ramam Ghana Shyamam by Swami Purushottamananda

  Thumaki Chalata by Swami Purushottamananda

  Pibare Rama Rasam by Swami Purushottamananda

  Raghuvara Tumko Meri Laaj by Swami Purushottamananda

  Ghungat Ka Pat by Swami Purushottamananda

  Govinda Madhva by Swami Purushottamananda

  Payoji Maine by Swami Purushottamananda

  Mangala Murati by Swami Purushottamananda

  Guru Bina by Swami Purushottamananda

  Naama Japana by Swami Purushottamananda

  Itani Guna by Swami Purushottamananda

  You can download from here (By Right Click and Save As):

  1. Raghavam Karunakaram by Swami Purushottamananda
  2. Ramam Ghana Shyamam by Swami Purushottamananda
  3. Thumaki Chalata by Swami Purushottamananda
  4. Pibare Rama Rasam by Swami Purushottamananda
  5. Raghuvara Tumko by Swami Purushottamananda
  6. Ghungat Ka Pat by Swami Purushottamananda
  7. Govinda Madhva by Swami Purushottamananda
  8. Payoji Maine by Swami Purushottamananda
  9. Mangala Murati by Swami Purushottamananda
  10. Guru Bina by Swami Purushottamananda
  11. Naama Japana by Swami Purushottamananda
  12. Itani Guna by Swami Purushottamananda

  Bhajans: Shiva Shakti Mala by Swami Purushottamananda (Sanskrit and Hindi)

  Ajam Nirvikalpam

  ChandraShekara

  Gathistvam

  Guru Bina

  Jaya Durga

  Jaya Jagadiswari

  Namaste Saranye

  Nityanandakari

  Pasunam Pathim

  Srutinamagamye

  You can download from here (By Right Click and Save As):

  1. Ajam Nirvikalpam
  2. ChandraShekara
  3. Gathistvam
  4. Guru Bina
  5. Jaya Durga
  6. Jaya Jagadiswari
  7. Namaste Saranye
  8. Nityanandakari
  9. Pasunam Pathim
  10. Srutinamagamye

  News & Events

  View All

  Media Resources